Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Kokava

stránka sa pripravuje, čoskoro bude plne funkčná!  

Naše ocenenia zo súťaží 2016 - 2017 

Príprava na štart na nočnej súťaži v Polomke
Príprava na štart na nočnej súťaži v Polomke
Druhé miesto na druhom kole OHL v Uhorskej Vsi
Druhé miesto na druhom kole OHL v Uhorskej Vsi
Príprava základne na OHL v Uhorskej Vsi
Príprava základne na OHL v Uhorskej Vsi

03.06.2017 okresné kolo hry Plameň- ZŠ Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš

                                 3. miesto

Okrskové kolo 20. mája 2017 v Lipt. Petre a 3. miesto
Okrskové kolo 20. mája 2017 v Lipt. Petre a 3. miesto
Halová súťaž v Lipt. Hrádku
Halová súťaž v Lipt. Hrádku
Halová súťaž v Lipt. Hrádku
Halová súťaž v Lipt. Hrádku
Halová súťaž Plameň v L.Hrádku
Halová súťaž Plameň v L.Hrádku
Memoriál Jaroslava Majera st.
Memoriál Jaroslava Majera st.

Družobný zbor Ludgeřovice 

https://www.hasici-ludgerovice.g6.cz/


DHZ Lipt. Kokava nadviazal družbu s obcou Ludgeřovice v Opavskom kraji v Českej republike. Túto obec, ich dobrovoľný hasičský zbor, sme navštívili na ich pozvanie dňa 4.5. - 6.5.2007.

V skratke: Ludgeřovice patria k najväčším obciam v Českej republike. Nachádzajú sa na území Moravskoslezského kraja na katastri 1083 ha a to na východnom okraji Oderských vrchov, 2 km od rieky Odry. Obcou Ludgeřovice vedie komunikačný ťah medzi Ostravou a Hlučínom. Obec Ludgeřovice je s viac než 4,6 tisíc obyvateľmi najľudnatejšia obec Moravskoslezského kraja. Dominantou obce je rozsiahly rímskokatolícky chrám sv. Mikuláša s vežou, ktorá vyniká svojou výškou 75 m nielen v obci, ale ďalekom okolí. 
 


Zloženie výboru DHZ Liptovská Kokava 

Predseda DHZ Richard Šopor 

0917 084 379

sopor@liptov112.sk

Veliteľ DHZo

 Pavel Margetaj 

Tajomník

Ľubica  Šuňavcová ml. 

Referent mládeže

Ing. Martin Mudroň 

Hlavný strojník 

Juraj Mudroň


NAŠA TECHNIKA 

Avia A 31 , Tatra T 148 CAS 

Preambula 

Stanovy DPO SR

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

Naša aktivita v zbore vo fotografiách  

© 2017 Hasiči Liptovská Kokava, všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky